0243 776 0703

Sản xuất thức ăn chăn nuôi

Công ty CP Tập đoàn Long Hải hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi thông qua hai công ty thành viên Công ty CP dinh dưỡng Hồng HàCông ty CP Hồng Hà Bình Định. Các sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và phân phối thuốc thú y rộng khắp trên toàn quốc mang lại hiệu quả kinh tế cao, được người chăn nuôi ghi nhận và tin tưởng.

Công ty CP Tập đoàn Long Hải hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi thông qua hai công ty thành viên Công ty CP dinh dưỡng Hồng HàCông ty CP Hồng Hà Bình Định. Các sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và phân phối thuốc thú y rộng khắp trên toàn quốc mang lại hiệu quả kinh tế cao, được người chăn nuôi ghi nhận và tin tưởng.