0243 776 0703

Thông tin liên hệ

mã bảo mật

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 12, lô 2B, khu đô thị Trung Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện Thoại: (0243) - 776 0703 - Fax: (0243) - 831 1778

Email: longhaigroup@gmail.com