0243 776 0703

Công ty Cổ phần Hồng Hà Bình Định


Công ty cổ phần Hồng Hà Bình Định cũng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, tập trung phát triển mạng lưới thức ăn chăn nuôi khu vực miền Trung, miền Nam. Diện tích nhà máy Bình Định lên tới 25ha với công suất đạt khoảng 220,000 tấn/ năm. Ngoài hoạt động chính như trên, Hồng Hà Bình Định cũng tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm sắn lát cùng với các công ty thành viên khác trong Tập đoàn. 

​Địa chỉ: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256 3838 446  Fax: 0256 3838 447