0243 776 0703

Lịch sử hình thành

Năm 1997: Thành lập Công ty TNHH Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải

Năm 2001:  
- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty CP Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải
- Thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Ứng dụng và chuyển giao Công nghệ Long Hải tại Lào Cai và chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2003: Thành lập Công ty CP Dinh dưỡng Hồng Hà tại Hà Nam

Năm 2007: 
- Đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Long Hải
- Thành lập Công ty CP Nông sản Long Hải tiền thân là chi nhánh Công ty CP Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải tại TP Hồ Chí Minh. 

Năm 2008: Thành lập Công ty CP Long Hải Lào Cai tiền thân là văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Hải tại Lào Cai.

Năm 2009: Thành lập Công ty CP Long Hải Bình Phước tại Bình Phước.

Năm 2010: Thành lập Công ty CP Hồng Hà Bình Định tại Bình Định

Năm 2011: Thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn đầu tư Long Hải tại Đồng Tháp

Năm 2013: Đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Long Hải