0243 776 0703

Công ty Cổ phần Long Hải Bình Phước


Sự ra đời của Công ty cổ phần Long Hải Bình Phước nằm trong kế hoạch chiến lược phát triển của Tập đoàn trên mảng hoạt động thu mua và xuất khẩu nông sản với mặt hàng chủ lực là sắn lát. Công ty được đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 30.000m2 tại mặt đường quốc lộ 14 gồm một kho chứa nông sản diện tích 12.744 m2 sân phơi, nhà điều hành và khu nhà nghỉ cho lãnh đạo, nhân viên Công ty. Sự kết hợp giữa môi trường sống và làm việc nơi đây được được hài hòa nhờ môi trường sinh thái bên trong khuôn viên Công ty thể hiện ý chí kinh doanh lâu dài và sự quan tâm cao đến đời sống của người lao động. 

​Địa chỉ: Ấp 4, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Điện thoại: 0651 3602 303              Fax: 0651 3826 182