0243 776 0703

Công ty Cổ phần Nông sản Long Hải


Công ty cổ phần Nông sản Long Hải có trụ sở tại 117 đường số 9, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Cuối năm 2011 Công ty khánh thành trụ sở tại đây là tòa nhà văn phòng hiện đại có diện tích sử dụng gần 1000m2. Tòa nhà văn phòng này cùng với trụ sở tại Long Hải Bình Phước đã đánh dấu sự thay đổi về diện mạo của Tập đoàn sau 15 năm hoạt động.

Công ty là một kênh tiêu thụ chủ đạo mặt hàng phân bón trong nước của Tập đoàn, có nhiệm vụ phát triển thị trường phía Nam. Trong năm 2011, Công ty là kênh phân phối  300 nghìn tấn hàng hóa phân bón của Tập đoàn. Hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu, Công ty đã khẳng định được thương hiệu của Tập đoàn tại thị trường này. Trên chặng đường tiếp theo, Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường phía Nam và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý hàng hóa nhập tại phía Nam của Tập đoàn từ Chi nhánh Long Hải, hỗ trợ các đơn vị thành viên khác tại phía Nam…

​Địa chỉ: Số 117, Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 7752 129          Fax: 0283 7752 131