0243 776 0703

Công ty Cổ phần Long Hải Lào Cai


Công ty cổ phần Long Hải Lào Cai tiền thân là Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Hải tại Lào Cai, có tổng diện tích kho bãi lên tới 20.000 m2, tập trung hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng phân bón, hóa chất, sắt thép qua các cửa khẩu chính Lào Cai, Đồng Đăng.

​Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Công Hoan, Thành Phố Lào Cai
Điện thoại: 0214 3830 098 Fax: 0214 3831 098